Élesztőház

sörök

konyha

rövidek

borok

kávé

sörfőzés

A budapesti kocsmák történetét dióhéjban felölelő sorozatunk újabb állomáshoz érkezett. Az előző írásokban visszanyúltunk a fővárosi vendéglátás kezdeteihez, majd kiragadtunk egy elképzelt napot a reformkor végéről. Összeállításunk harmadik részében az 1850-es évektől kezdődő bő száz évet öleljük fel: hol békeidők, hol háborúk, hol csillogó éjszakai élet, hol pedig zűrzavaros mélység jellemezte ezt az olykor hányattatott, de izgalmas időszakot.

A hazai vendéglátás története (fokozottan ideértve a kocsmakultúrát is) folyamatosan indikátorként szolgál a társadalom állapotának jobb megértéséhez. Ez az általában kevesebbet vizsgált vetület követi a mindenkori környezet és az adott korszak trendjeit, leképezi örömeit és nehézségeit egyaránt. Éppen ezért érdemes körbenézni és elmerengeni: mire, mennyit és kik költenek a hazai, budapesti kocsmákban? Milyen helyek és hóbortok számítanak mérvadónak, “menőnek” az adott kor embere előtt? Néhány nagy magyar író és költő segítségével most az 1850 és 1945 közötti időszakot járjuk be képzeletben!

A boldog békeidők

Az 1848-1849-es szabadságharc leverése utáni bő másfél évtizedben az addig nyüzsgő és forgalmas fővárosi (akkor még Pest-Buda-beli) kocsmavilág elcsendesedett. Ezekből az évekből egy vesztes háború utáni éjszakai élet sejlett fel, ahol a szárnyait bontogató kávéházi kultúra jobbára csak stagnált. Pest, Buda és Óbuda viszont egyre növekedett és minden hányattatás ellenére magyarosodott. A bécsi udvari elit és a hazai politikai vezetés egyaránt tisztában volt a hideg konfliktus fenntarthatatlanságával: ennek a közeledésnek az eredménye az 1867-es politikai Kiegyezés a Habsburg Birodalom sorsáról, majd a három növekvő testvérváros egyesítése 1873-ban. 

Ez a korszak utat nyitott a gyors fejlődésnek. Megszületett a mai értelemben vett Budapest, alakot öltött a jól ismert úthálózat, hidak, monumentális középületek és földalatti vasút épült, mellette pedig a szellemi élet felfelé ívelt. Mindezeknek természetesen kedvezett az is, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia egy-egy kitérőt leszámítva távol tartotta magát a fegyveres konfliktusoktól – az első világháború idején ezért is kezdtek “boldog békeidőkként” hivatkozni ezekre a hosszú évekre.

A korszak “bestseller” szerzője, a halhatatlan Jókai Mór édes-keserű szavakkal ír az átalakuló városról, méltatja lakóinak igényét a művelődésre és a szórakozásra, amelyek a közintézmények keretein kívül elsősorban a különböző egyletekben és a kaszinókban valósultak meg: 

“A budapesti népéletet általában kevéssé tarkítja más fővárosok könnyűvérű-zajos mulatozása. A diákéletből hiányoznak a Burschenschaftok: nincsenek couleur diákok s az azokkal kapcsolatos zajos commersek és paukereiok. Nem látni a müncheni Salvator-ser kimérésénél ismeretes széles jókedvet, a mesterlegények fölszabadításának ceremóniáit. Nincsenek mabillek, closerie des lilask, moulin rouge-ok, s a ledér mulatozásnak hasonló szabadalmazott fészkei.” A még többé-kevésbé szolidnak ábrázolt mulatságok idejétől azonban már nem sokat kellett várni a századforduló jóval nagyobb bohémainak feltűnéséig…

Krúdy és tsai.

Jókainál az egy generációval később érkező Krúdy Gyula már egészen más arcát látja a székesfővárosnak. Az ő tolla alatt megkapó képekbe merevednek a füstös söntések, a duhajkodókkal teli bordélyházak, a kül- és belváros kocsmái, melyek prózai alakjait már-már festőien ábrázolta. Krúdy, aki saját maga is rengeteg időt töltött el ezeken a helyeken, egy olyan Budapestet rajzol le, amely alig tart pihenőt a mulatozásban, ahol a nyomor mellett szól a borízű kacagás is. 

Krúdy másik fontos témája az italozás mellett a gasztronómia volt, amely Budapesten ekkoriban virágkorát élte. Gundel, Gerbeaud, Dobos és társaik, az osztrák konyha- és cukrászművészetet a magyar hagyományokkal ötvözik, és sokat tesznek a modern (és manapság is ismert) hazai konyha megteremtéséért.

Azonban a pesti élet avatott krónikása, Krúdy nem volt ínyenc és ugyanúgy megénekelte a hétköznapi emberek étkezését, mint mondjuk Ferenc József vacsoráját és italait.

Az utolsó szivar az Arabs Szürkénél ezredesének külvárosi kalandja során például a (nem túl minőségi) sörivás misztikumát kezdi feltárni: “S az ezredesnek ízlett a sör. Isten tudná megmondani, hogy mi az íz, amely az állott sörből fakad. Mintha a komló virágozna ki benne, mintha csillapítana, mérsékelne, jóllakatna ízével. Az állott sörnek éppen úgy vannak kedvelői, mint a frissen csapot sörnek. Miért isszák némely vidéken «csizmából» a sört, miután azt felhajtani amúgy sem tudja egyszerre senki? És az igazi sörivók, a rendes emberek miért nem kapnak mohón a frissen csapolt sör után, hanem kivárják megülepedését, miközben elgondolkozó szemmel nézik a kriglit? Van valami rejtély a sör körül, amely rejtélyre voltaképpen sohasem jő rá emberfia.”

Kávéház és háború

Krúdy 1933-ben hunyta le szemét, de a Nyugat folyóirat nemzedéke talán még nála is szélesebb képpel rendelkezett a budapesti kávéházakról és kocsmákról, s nem is volt rest ezeknek a helyeknek az emlékét megörökíteni. Három Holló, New York, Világ, Centrál, Elite és a többiek: a felsorolás már sokezres nagyságrendű lenne, ha teljességre törekednénk. A Nagy Háború előtti években már minden helynek megvolt a törzsközönsége és a kávéházba járás (ahol természetesen a kávén kívül a likőrök, borok és sörök is szépen fogytak) életformává nőtte ki magát.

Kosztolányi Dezső nem kevés humorral, már-már természetfilmbe kívánkozó pontossággal jellemzi a kávéházak nyüzsgő népét:

“A törökfürdő után a magyar kávéház a legelső keleti különlegesség. Itt töltjük el az életünket. A nap minden órájában, minden világításában ismerjük, mint más az otthonát, reggel hétkor épp úgy, mint éjjeli félnégykor és félötkor, amikor a székeket az asztalokra rakják. Van hivatalnok-idő (reggel héttől nyolcig), ügyvéd-idő (reggel nyolctól fél tízig), orvos-idő (reggel fél tíztől fél tizenegyig), nyárspolgár-idő (félegytől délután háromig), családidő (délután négytől este hétig), szieszta-idő (este félnyolctól tizenegyig), lump-idő (este tizenegytől éjjel kettőig), művész-idő (éjjel kettőtől fél négyig) és ügynök-idő (mindig). Egy barátom szürke házikabátot tart a kávéházban, de ott tartja a könyvtárát, az orvosságait és a pincér mindennap szó nélkül hozza a neurolinját, a könyvét, felnyitva azon a lapon, ahol tegnap abbahagyta. Ismerek kávéházat, amelyik fekete lobogót tűz ki, mikor meghal egy-egy vendége. A kávéház a mi átriumunk.”

Ez az idillt zúzta szét a világháború és az azt követő bizonytalan éra. Olyan, napjainkban is ismerős jelenségek vetették vissza a csillogó éjszakai élet fejlődését, mint az infláció, az áremelkedés, az életszínvonal általános csökkenése – az elvesztett és elvesztegetett emberi életek hiányát nem is említve. 

”Kiszámítottuk – mondja Gundel –, hogy a „békebeli” világnál ma ötven százalékkal vagyunk drágábbak. A húsz év előtti árakról beszélünk, amikor még híre-hamva se volt a háborúnak, a pestiek harangszóra jártak ebédelni, vacsorázni, alig volt gyomorbeteg ember a városban, az is többnyire a mértéktelenségtől, a bőségtől, a jó étvágytól.”panaszkodott az első világháború után a már említett neves vendéglős Krúdynak.

Egy korszak vége

A Horthy Miklós nevével fémjelzett korszak az egyenlőtlenségek és visszásságok mellett a budapesti kocsmakultúra újbóli fellendülését is elhozta. Az ország lassacskán kiheverte a háború borzalmait és olyan egzotikus, nyugatról és a tengerentúlról érkező divatok jelentek meg, mint a jazz zene vagy a tangó, de a kábítószerek (elsősorban az ópiátok és a kokain) is jól ismert jelenségei voltak az éjszakai életnek.

Azonban a 20-as és 30-as évek világvárosi fényét már beárnyékolta a következő világháború még sötétebb alakja. A 10-es évek optimizmusát és szertelenségét példaként állító pesti éjszaka belső ellentmondását talán leginkább Szilágyi György ragadta meg Hanyas vagy? 28-as? című írásában: 

“Ebben a városban több feljelentés futott be a Gestapóhoz, mint a többi európai nagyvárosban együttvéve! Miközben a kávéházakban azt énekelték, hogy „szeressük egymást, gyerekek…”